top of page

PREZENTACE NA CROWFUNDINGU

Zpětné profinancování přes crowdfunding, snížení poplatku za odklad a sdílení informací
Vysvětlení procesu zpětného profinancování přes crowdfunding a vytvoření Vaší prezentace

FLOWPAY Financial s.r.o. se sídlem Rooseveltova 613/38, Bubeneč, 160 00 Praha 6, IČO: 09969241, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 345308 (FLOWPAY)
 

  1. Zpětné profinancování přes crowdfunding znamená, že financování, které Vám poskytneme (Financování) bude nabízeno externím investorům ke zpětnému profinancování, tedy pohledávka FLOWPAY za Vámi z Financování bude obchodně prezentována jako investiční příležitost pro třetí osoby včetně jejího umístění na crowdfundingovou platformu provozovanou obchodním partnerem FLOWPAY. V souvislosti s procesem zpětného profinancování dojde k veřejnému sdílením některých Vašich obchodních dat v rámci dané prezentace takové investiční příležitosti (Prezentace), a FLOWPAY Vám naproti tomu sníží poplatek za odklad splácení Financování, a to dle zvoleného výpočtu, který jste učinili v rámci naší FLOWPAY kalkulačky.

  2. Tím, že zvolíte ještě výhodnější nabídku financování za pomoci crowdfundingu a kliknete na tlačítko “MÁM ZÁJEM” výslovně souhlasíte, že FLOWPAY je oprávněna ke sdílení Prezentace s potenciálními investory k profinancování pohledávky FLOWPAY, nebo její části, za Vámi z titulu Financování, a to včetně případů v souvislosti s postoupením takové pohledávky. FLOWPAY Vám na oplátku poskytuje ještě výhodnější nabídku Financování, a to formou snížení poplatku za odklad splácení Financování. Všechny podrobnosti naleznete v dohodě o poskytnutí financování.

  1. Vaše obchodní data, která budou v rámci Prezentace sdílená, jsou zejména tato: (i) veřejně dostupné informace jako název, IČO, druh podnikání, webové stránky, (ii) FLOWPAY interně vyhodnocená Vaše obchodní data jako rizikové hodnocení Financování či predikce podnikání a (iii) Financování a jeho výše. 

Pokud byste s výše uvedeným postupem nesouhlasili, vraťte se prosím k možnosti poskytnutí Financování za standardních podmínek, tedy bez možnosti zpětného profinancování přes crowdfundingovou platformu. Stačí kliknout na tlačítko “Chci původní”.

bottom of page