top of page

Rychlé shrnutí nových danění v roce 2024: co se mění?


dva podnikatelé řeší daně v roce 2024

Daňovým světem v České republice otřásla vstupem do roku 2024 výrazná reforma, nazvaná vládním konsolidačním balíčkem. Toto opatření, představené Ministerstvem financí jako léčivý krok k ekonomickému zlepšení, přineslo markantní změny v oblasti daní z příjmů, daně z přidané hodnoty (DPH) a odvodů na sociální pojištění. Jak se tato nová pravidla odrazí na firmách a živnostnících v praxi a jak mohou tito aktéři optimalizovat své postavení v novém daňovém prostředí? V našem podrobném průvodci vám přinášíme nejnovější informace o klíčových aspektech této daňové reformy, která ovlivní každého, kdo podniká na českém trhu.


Daň z příjmů právnických osob (DPPO):

 • Sazba DPPO se zvyšuje z 19 % na 21 % s cílem přiblížit se evropskému průměru, který často přesahuje 20 %.

 • Změna se týká zdaňovacích období od roku 2024, takže v aktuálním daňovém přiznání za rok 2023 se stále počítá s nižší sazbou 19 %.

 • Zvýšení daně představuje výzvu pro firmy

 • Může být impulsem k revizi a optimalizaci operací a finanční strategie.


Daňově uznatelné náklady:

Omezení daňově uznatelných nákladů se týká nákupu firemních aut, darů (vín), zaměstnaneckých benefitů, stravování a vzdělávání zaměstnanců.


 • Například u nákupu firemních automobilů nad 2 mil. Kč nebudou odpisy nad touto částkou daňově uznatelné.

 • Odepsání vína jako daru do výše 500 Kč není možné, ale osvobození od spotřební daně zůstává.

 • Nepeněžní příjem na stravování podléhá stejným pravidlům jako peněžní příjem.Z pohledu zaměstnavatele jde vždy o daňově uznatelný náklad a omezení maximálně 55 % ceny jídla se ruší

 • Nová ustanovení zahrnují také změny v oblasti příspěvků spojených se spořením na stáří. Podnikatelé nyní mohou přispívat svým zaměstnancům až do výše 50 000 Kč ročně na jedno rodné číslo bez nutnosti zvyšovat náklady na zdravotní a sociální pojištění.

 • Pro OSVČ to znamená možnost odečíst si své příspěvky ze základu daně z příjmu až do výše 48 000 Kč ročně.


Cizí (funkční) měna:

 • Firmy mohou nově vést účetnictví v eurech, dolarech nebo librách, pokud je pro ně tato měna funkční. (Při výpočtu daně a DPH se však položky stále přepočítávají podle kurzů ČNB na koruny.)


DPH:Od roku 2024

Již pouze dvě sazby DPH: 12 % a 21 %.

 • Snížení DPH na potraviny, stavební práce, hromadnou dopravu, léky a další, a zvýšení DPH na kadeřnické služby, služby autorů a další, představují výzvy a příležitosti pro podnikatele.


Zvýšení odvodů na sociální pojištění pro OSVČ:

Minimální vyměřovací základ pro zálohy na sociální pojištění se od roku 2024 postupně zvyšuje, což znamená i zvýšení odvodů. 

 • Nárůst je plánován na 5 % ročně od 2024 do 2026, což pro hlavní samostatnou výdělečnou činnost znamená téměř tisícikorunové zvýšení zálohy. (pro rok 2023 byla minimální záloha 2 944 Kč) budete v roce 2024 měsíčně platit 3 852 Kč.

 • Vedlejší samostatná výdělečná činnost pocítí zvýšení o jedno procento z 10 % na 11 % průměrné mzdy, tedy na 1 413 Kč.


Zrušení daňových slev pro OSVČ:

 • Konsolidační balíček zcela ruší některé daňové slevy pro OSVČ, jako například školkovné, slevu na studenta a omezení slevy na manžela/manželku.

 • Tato změna se dotkne zdaňovacích období od roku 2024.


23% sazba daně z příjmů pro více podnikatelů:

 • Sazba daně z příjmů fyzických osob (DPFO) s vyššími příjmy se snižuje z 48násobku průměrné mzdy na 36násobek.

 • OSVČ s příjmy nad 1 582 812 Kč budou muset od roku 2024 platit vyšší daň ve výši 23 %.


Rok 2024 pro nás přinesl docela dost novinek v oblasti daní. Vládní konsolidační balíček zamíchal kartami.


Pokud podnikáte, určitě si dávejte pozor na změny v daňovém systému. Nové sazby daní, úpravy v odvodech na sociální pojištění, to jsou věci, na které byste měli být připraveni. Je to sice výzva, ale také příležitost hledat nové způsoby, jak optimalizovat své finanční postavení.


I když to vypadá, že jsme se dostali na rozcestí, je to i příležitost najít nové cesty k finanční stabilitě a konkurenceschopnosti. Udržet si přehled o těchto změnách a případně se poradit s odborníky je rozhodně dobrý krok v novém daňovém prostředí.

bottom of page