top of page

Rychlé shrnutí nových danění v roce 2024: co se mění?


dva podnikatelé řeší daně v roce 2024

Daňovým světem v České republice otřásla vstupem do roku 2024 výrazná reforma pod názvem vládní konsolidační balíček. Toto opatření, představené Ministerstvem financí jako léčivý krok k ekonomickému zlepšení, přineslo markantní změny v oblasti daní z příjmů, daně z přidané hodnoty (DPH) a odvodů na sociální pojištění. Jak se tato nová pravidla odrazí na firmách a živnostnících v praxi a jak mohou tito aktéři optimalizovat své postavení v novém daňovém prostředí? V našem podrobném průvodci vám přinášíme nejnovější informace o klíčových aspektech této daňové reformy, která ovlivní každého, kdo podniká na českém trhu.


Daň z příjmů právnických osob (DPPO):

 • Sazba DPPO se zvyšuje z 19 % na 21 % s cílem přiblížit se evropskému průměru, který často přesahuje 20 %.

 • Změna se týká zdaňovacích období od roku 2024, takže v aktuálním daňovém přiznání za rok 2023 se stále počítá s nižší sazbou 19 %.

 • Zvýšení daně představuje výzvu pro firmy.

 • Může být impulsem k revizi a optimalizaci operací a finanční strategie.


Daňově uznatelné náklady:

Omezení daňově uznatelných nákladů se týká nákupu firemních aut, darů (vín), zaměstnaneckých benefitů, stravování a vzdělávání zaměstnanců.


 • Například u nákupu firemních automobilů nad 2 mil. Kč nebudou odpisy nad touto částkou daňově uznatelné.

 • Odepsání vína jako daru do výše 500 Kč není možné, ale osvobození od spotřební daně zůstává.

 • Nepeněžní příjem na stravování podléhá stejným pravidlům jako peněžní příjem.Z pohledu zaměstnavatele jde vždy o daňově uznatelný náklad a omezení maximálně 55 % ceny jídla se ruší.

 • Nová ustanovení zahrnují také změny v oblasti příspěvků spojených se spořením na stáří. Podnikatelé nyní mohou přispívat svým zaměstnancům až do výše 50 000 Kč ročně na jedno rodné číslo bez nutnosti zvyšovat náklady na zdravotní a sociální pojištění.

 • Pro OSVČ to znamená možnost odečíst si své příspěvky ze základu daně z příjmu až do výše 48 000 Kč ročně.


Cizí (funkční) měna:

 • Firmy mohou nově vést účetnictví v eurech, dolarech nebo librách, pokud je pro ně tato měna funkční. (Při výpočtu daně a DPH se však položky stále přepočítávají na koruny podle kurzů ČNB.)


DPH:Od roku 2024

Již pouze dvě sazby DPH: 12 % a 21 %.

 • Snížení DPH na potraviny, stavební práce, hromadnou dopravu, léky a další, a zvýšení DPH na kadeřnické služby, služby autorů a další, představují výzvy a příležitosti pro podnikatele.


Zvýšení odvodů na sociální pojištění pro OSVČ:

Minimální vyměřovací základ pro zálohy na sociální pojištění se od roku 2024 postupně zvyšuje, což znamená i zvýšení odvodů. 

 • Nárůst je plánován na 5 % ročně od 2024 do 2026, což pro hlavní samostatnou výdělečnou činnost znamená téměř tisícikorunové zvýšení zálohy. (Pro rok 2023 byla minimální záloha 2 944 Kč, v roce 2024 se bude měsíčně platit 3 852 Kč.)

 • Vedlejší samostatná výdělečná činnost pocítí zvýšení o jedno procento z 10 % na 11 % průměrné mzdy, tedy na 1 413 Kč.


Zrušení daňových slev pro OSVČ:

 • Konsolidační balíček zcela ruší některé daňové slevy pro OSVČ, jako například školkovné, slevu na studenta. Zároveň omezuje slevy na manžela/manželku.

 • Tato změna se dotkne zdaňovacích období od roku 2024.


23% sazba daně z příjmů pro více podnikatelů:

 • Sazba daně z příjmů fyzických osob (DPFO) s vyššími příjmy se snižuje z 48násobku průměrné mzdy na 36násobek.

 • OSVČ s příjmy nad 1 582 812 Kč budou muset od roku 2024 platit vyšší daň ve výši 23 %.Rok 2024 přinesl v oblasti daní řadu novinek, a to díky vládnímu konsolidačnímu balíčku, který zamíchal kartami.


Pokud podnikáte, určitě si dávejte pozor na změny v daňovém systému. Nový sazby a úpravy v odvodech na sociální pojištění mohou znamenat, že se budete muset přizpůsobit. Je to výzva, ale taky šance najít nové způsoby, jak si vylepšit finanční situaci.


Stojíme teď na rozcestí, ale to může být i šance najít cestu k lepší finanční stabilitě. Udržet si přehled o změnách a popřípadě se poradit s někým znalým v oboru je teď hodně dobrý nápad.

ความคิดเห็น


bottom of page