top of page

Zánik cookies v Google Chrome: Revoluce v online reklamě právě začíná!demolice cookies u google chrome
 

Google Chrome, jeden z nejpoužívanějších webových prohlížečů na světě, oznámil zásadní změnu v podpoře cookies třetích stran. Tyto cookies byly dlouho klíčovým nástrojem pro online reklamu, umožňujícím sledování uživatelů napříč různými webovými stránkami a poskytování cílené reklamy.


Tato změna bude mít významný dopad na celý reklamní trh. Cookies třetích stran byly základem pro retargetingové kampaně a měření konverzí, což umožňovalo inzerentům efektivněji oslovovat potenciální zákazníky a sledovat účinnost svých reklamních investic.

Avšak s konečným ukončením podpory cookies třetích stran v Google Chrome dojde k omezení možností sledování uživatelů. To znamená, že inzerenti budou muset hledat alternativní způsoby oslovování a měření účinnosti svých reklamních kampaní.


Jaké alternativní způsoby bude moci e-shop zvolit?

Cookies třetích stran v Google Chrome budou nahrazeny novými opatřeními, která umožní reklamním funkcím fungovat bez sledování uživatelů napříč různými webovými stránkami. Jednou z těchto nových funkcí je funkce Topics, která umožňuje prohlížečům sdílet informace o zájmech uživatelů s třetími stranami, aniž by bylo sledováno jejich chování nebo získávány osobní údaje.


Dalším opatřením je funkce Private State Tokens, která webovým stránkám umožňuje ověřit, zda je uživatel skutečný, bez pasivního sledování. Tato funkce je zabezpečena šifrováním, což znamená, že jednotliví uživatelé nejsou identifikovatelní.


Protected Audience je další opatření, které umožňuje inzerentům účastnit se reklamních aukcí pomocí JavaScript kódu v prohlížeči. Tímto způsobem mohou cílit remarketingové kampaně na své vlastní publikum nebo skupinu lidí s podobnými zájmy.


Attribution Reporting umožňuje měření konverzí z různých reklamních platforem bez sledování uživatelů napříč webovými stránkami. Toto opatření seskupuje uživatelské interakce a zpracovává je do velkých souborů, což chrání soukromí jednotlivých uživatelů.


I když ještě není jasné, jak efektivní tyto nové funkce budou, stále se vyvíjejí a zdokonalují, a můžete se o nich dočíst více na stránkách Privacy Sandboxu.


Google Ads a Facebook?

Reklamní systémy jako Google Ads a Facebook Ads se intenzivně přizpůsobují novým podmínkám v souvislosti s koncem cookies třetích stran v Google Chrome.

Google využívá svou obrovskou databázi uživatelských dat získaných prostřednictvím svých služeb, včetně prohlížeče Chrome. To mu umožňuje poskytovat sofistikovanější cílení reklam a personalizované uživatelské zážitky.

Facebook na druhou stranu spoléhá na první-stranová data z přihlášení uživatelů k poskytování personalizované reklamy. Společnost také zdokonaluje svá server-side tracking řešení, jako je konverzní API, které umožňuje sledovat konverze přímo na serveru.

Tyto úpravy a inovace umožní reklamním systémům nadále poskytovat inzerentům efektivní nástroje pro dosahování jejich reklamních cílů, i přes omezení spojená s koncem cookies třetích stran.


Speciální strategie na Seznam Sklik

I Seznam Sklik, jakožto jedna z hlavních reklamních platforem v České republice, bude muset reagovat na konec podpory cookies třetích stran v Google Chrome.

Inzerenti na Seznamu Sklik budou nuceni přizpůsobit své strategie a hledat alternativní způsoby oslovování potenciálních zákazníků. Jednou z klíčových metod, které Sklik uvádí, jsou look-alike publika, která umožňují identifikovat skupiny uživatelů s podobnými charakteristikami jako stávající zákazníci a oslovit je s relevantní reklamou.

Takové přístupy umožní inzerentům na Seznam Sklik dosáhnout svých reklamních cílů i přes omezení spojená s koncem cookies třetích stran.


Možné dopady na online marketing

Změny v používání cookies třetích stran budou mít široké dopady na online marketing.

Inzerenti budou muset hledat nové způsoby oslovování zákazníků a měření účinnosti svých reklamních kampaní. Může dojít k úbytku dat o konverzích a ztížení měření účinnosti reklamních kampaní, což může vést k úpravám marketingových strategií a rozpočtů.

Nicméně, tyto změny mohou také přinést inovativní přístupy k reklamě a využití prvo-stranových dat k personalizaci reklamních kampaní a dosažení lepších výsledků.Jak připravit svůj e-shop na změny?

V roce 2024 nastává v digitálním světě zásadní změna, která ovlivní každého majitele e-shopu – konec éry cookies třetích stran. Jak se na tuto změnu připravit a udržet efektivitu vašich reklamních kampaní?


1. Seznamte se s novými postupy a technologiemi:

Získejte povědomí o nových technologiích a přístupech, které nahrazují cookies třetích stran. Seznamte se s koncepty jako jsou Topics, Private State Tokens, Protected Audience a Attribution Reporting. Tyto nové funkce Privacy Sandboxu nabízejí alternativy pro cílení reklam a měření konverzí bez sledování uživatelů napříč různými webovými stránkami.


2. Využijte kontextové cílení reklamy:

Namísto závislosti na cookies třetích stran se zaměřte na kontextové cílení reklamy. Tato strategie oslovuje uživatele v okamžiku, kdy projevují zájem o témata spojená s vašimi produkty nebo službami. Reklamy se zobrazují pouze na relevantních webových stránkách, což zvyšuje pravděpodobnost úspěchu kampaně.


3. Využijte cílení na jednotlivé uživatele:

Získávejte unikátní identifikátory uživatelů a využívejte je k cílení reklam na konkrétní osoby, které projevují zájem o vaše produkty nebo služby. Tento přístup umožňuje oslovovat uživatele i přes různá zařízení, což zlepšuje efektivitu reklamních kampaní.


4. Využijte vlastní data:

Nepodceňujte sílu vlastních dat. Využívejte informace z newsletterů a interakcí se zákazníky k personalizaci reklamních kampaní a udržení efektivity po skončení éry cookies třetích stran.


5. Buďte připraveni na inovace:

Připravte se na inovativní přístupy k reklamě a cílení. Očekává se, že se v důsledku změny cookies třetích stran objeví nové technologie a strategie, jako jsou look-alike publika a další metodiky založené na prvostranových datech a pokročilé analýze.


6. Dokumentujte souhlas uživatelů:

Ujistěte se, že získáváte a dokumentujete souhlas uživatelů se zpracováním jejich osobních dat v souladu s platnými právními předpisy, jako je GDPR. Zajištěte, aby uživatelé měli možnost svůj souhlas kdykoli odvolat a buďte připraveni na poskytnutí dat v případě auditu.


7. Připravte se na změny v reklamních platformách:

Sledujte, jak se přizpůsobují reklamní platformy, jako je Google Ads, Facebook Ads a Seznam Sklik, na změny v oblasti cookies třetích stran. Ujistěte se, že využíváte nové funkce a možnosti, které tyto platformy nabízejí pro efektivní cílení a měření reklamních kampaní.


Změna cookies třetích stran v roce 2024 představuje výzvu pro majitele e-shopů, ale zároveň i příležitost k inovaci a posílení efektivity reklamních kampaní. S vhodnou strategií a využitím nových technologií můžete předběhnout konkurenci a úspěšně se adaptovat na nové podmínky v digitálním marketingu. Buďte připraveni a využijte tuto změnu k posílení svého online podnikání.


Comments


bottom of page